Projekty
zdjecie: 
WML B. Wasilewski, P. Lassota, Ł. Michaluk
Spółka Cywilna
realizuje projekt WNG-SPE. 01.2020/099
 
w ramach projektu grantowego
"SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy w efekcie otrzymanego wsparcia w zakresie doradztwa specjalistycznego i wprowadzenia zmian organizacyjno-procesowych.

Wartość projektu: 65 116,20 PLN (całkowity koszt realizacji, w tym kwalifikowane 52 940,00 PLN), w tym
dofinansowanie z budżetu środków Funduszy Europejskich: 50 293,00 PLN.

Promocje

Wkrótce